مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۱۶:۳۱

    جامعه مطلوب از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام

    در این مقاله، پس از طرح ویژگی‌های جامعه مطلوب امیرالمؤمنین علیه‌السلام ، گستره روابط و ضوابط و حقوق اجتماعی در چنین جامعه‌ای در قالب طرحی به نام اساس‌نامه جامعه آرمانی حضرت امیر علیه‌السلام ارائه شده است. در این طرح، تلاش گردیده است ضوابط و قوانین محوری و پایه‌ای جامعه آرمانی اسلامی در قالب اصول کلی […]