مصاحبه

  • پیچ‌وخم ادارات
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۵:۲۸

    چند نظرخواهی کوتاه درباره پیام سازندگی حضرت امام (ره)

    رسیدن به جایگاهی که امام تصویر کرده بود، نیازمند برنامه و بودجه است. ما متاسفانه نه در برنامه حرفی داریم و نه بودجه کافی گذاشتیم. نمی‌دانیم چه می‌خواهیم و هدف درستی نداریم. لذا تا الان نشده که آموزش‌عالی تأثیرگذار باشد در توسعه اقتصادی …..نخبگان کاملاً در «پیچ‌وخم ادارات» سردرگم می‌شوند. خودمان را با مسایل اداری و تشکیلاتی و سازمان‌هایی که دائم تشکیل می‌دهیم، سرگرم کرده‌ایم، بدون اینکه اثر مثبتی در روند تولید علم داشته باشد؛ غیر از اینکه دست و پای نخبگان هم بسته می‌شود