مصاحبه

  • به همت موسسه ترجمان
    ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ ۱۳:۴۵

    رصد پویایی فکری و فرهنگی جهان اسلام منتشر شد

    در بخش کتاب‌شناسی این شماره، ۷۰ کتاب از مهم‌ترین آثار چاپ شده در ماه گذشته در جهان اسلام معرفی شده‌اند و در انتها، ۱۰ کتاب مهم‌تر، به صورت مفصل‌تر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

    بخش همایش‌ها و نشست‌ها در دو قسمت تدوین شده است: بخش اول به همایش‌های پیش رو می‌پردازد که برخی از عناوین آن عبارتست از: « دومین همایش سالیانه برای مراکز تحقیقاتی در منطقة عربی، محور امسال همایش: مسئلة فلسطین و آیندة پروژة ملی فلسطینی»، «نشست بین‌المللی نظریة اجتناب ناپذیری ارزش‌گذاری در رسانه: نظریه‌های معاصر دربارة رسانه، اولین همایش علمی اندیشة اسلامی میان اصالت و مدرنیته»، «اولین انجمن ملی مطالعات جامع هشناختی و تغییر اجتماعی در سرزمین عربی – واقعیت جنبش‌های عربی» و…