مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۳:۴۰

    معرفی رشته روزنامه نگاری

    هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد روزنامه نگاری: بهبود کیفی تربیت نیروی انسانی متخصص برای سازمان های متعدد ارتباطی جامعه و تربیت و آموزش پژوهشگران و محققینی که بتوانند با توجه به نیازهای جامعه، تحقیقات ارزشمند و علمی در سطح ملی و جهانی انجام دهند و نتایج آثارشان را برای سازمان های مملکتی، دانشجویان و علاقمندان در داخل و خارج از کشور منتشر سازند.