مصاحبه

  • معماری وحشیِ مضطربِ پایتخت
    ۱۳۹۲/۰۳/۱ ۱۴:۱۶

    از تدوین طرح جامع تهران توسط معمار یهودی تا تراکم فروشی به سبک کرباسچی

    متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچگاه طرحی بومی و کارشناسی، جایگزین طرح جامع اول نشد، بلکه نسخه های شماره 2 و 3 و سپس طرح تفصیلی شهر تهران طرح شد. این روند مصداقی روشن از این مثل قدیمی بود که “خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج”.