مصاحبه

  • فراخوان مقاله
    ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ۲۳:۳۹

    سومین کنفرانس بین المللی تفکر اجتماعی وجامعه در خاور میانه و شمال آفریقا

    سومین کنفرانس بین‌المللی تفکر اجتماعی و جامعه در خاورمیانه و شمال آفریقا ، توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی در روزهای 20 و 21 آذرماه سال جاری به دو زبان فارسی و انگلیسی در تهران برگزار می‌شود.