مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۱۱:۳۷

    تحلیل اجتماعی سخنان اخیر آقای هاشمی در مقایسه نظام اسلامی با نظام شاهنشاهی

    انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی  دانشگاه تهران در خصوص صحبت های اخیر آقای هاشمی در باب «مقایسه نظام اسلامی و نظام شاهنشاهی» ، تحلیل خود را در چند گزاره منتشر نمود: ۱-   سخنان اخیر آقای هاشمی بخشی از کنش سیاسی زاویه دار خانواده هاشمی با «جمهوریت» نظام اسلامی است که ریشه آن از تقابل با «انتخاب […]