مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۱/۹ ۰۰:۱۳

  گفتاری از دکتر جمشیدی ها پیرامون رشته دانش اجتماعی مسلمین

  مشکل دیگر ما این است که از تاریخ تمدن اسلامی خودمان خبر ناداریم و آن را تدریس هم نمی کنیم . ما متفکری می خواهیم که بتواند گذشته ما را به وضع فعلی پیوند بزند؛ یعنی کاری که در اروپا شده است. در اروپا هر حرفی را از یونان به قرون وسطی و از آن جا به قرون جدید، متصل می کنند و بقیه را هم رها می کنند

 • ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ ۱۶:۳۶

  بررسی تأثیرات پست مدرنیسم در اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین

  انجمن علمی دانشجویی دانش اجتماعی مسلمین از انجمنهای تازه تاسیس و فعال حوزه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی است. این انجمن در ادامه فعالیتهای خود یک برنامه آموزشی  با عنوان بررسی تأثیرات پست مدرنیسم در اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین و یک برنامه پژوهشی با عنوان طرح جامع گزارش وضعیت رشته­ ی دانش اجتماعی مسلمین به شرح زیر در دستور کار […]

 • به همت انجمن علمی دانش اجتماعی مسلمین در دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد:
  ۱۳۹۱/۱۲/۳ ۱۰:۴۶

  نشست هم اندیشی «افق های پژوهش در اندیشه اجتماعی متفکران اسلامی»

  نشست «نشست هم اندیشی افق های پژوهش در اندیشه اجتماعی اسلامی» به همت انجمن علمی دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) برگزار شد. در این نشست حجت­ الاسلام و المسلمین دکتر مریجی از پژوهشگران دانش اجتماعی مسلمین و ریاست دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) گفت: بازشناسی اندیشمندان و پژوهش­ های اندیشمند محور، اندیشه­ شناسی و گونه شناسی اندیشه­ ها، جریان شناسی اندیشه­ ها […]