مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۱۴:۳۹

  مفهوم امر سیاسی

  کارویژه اصلی دولت، به عنوان محور امر سیاسی، که بر دوگانه دوست/دشمن برقرار شده است، برقراری نظم است. یعنی دولت باید بکوشد از درون نزاع دائمی دوست/دشمن نظمی پدید آورد

 • نقدی بر سیاست‌ورزیِ بدون اندیشه در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
  ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۱۶:۳۱

  مرگ بر دولت روزمرگی!

  علی رغم این اشتراک در عملگرایی، معنای سیاست در دهه نود تفاوتی مهم با معنای آن در دهه هشتاد دارد و آن حذف شدن تدریجی معدود رگه‌های گفتمانی کلی‌ای است که هنوز محتوایی را در الفاظ اصولگرایی-اصلاح‌طلب نگه می‌داشتند. سیاست دهه نود با کنار گذاشتن آرمانهای بزرگ درباره مردم، دموکراسی، آزادی، عدالت، استکبار، سرمایه‌داری، غرب و … با سرعت زیادی اهداف اقتصادی کوتاه مدت و نازلی چون کنترل تورم، ایجاد اشتغال و کنترل نقدینگی را به عنوان غایت کاری خود مطرح می‌کند.