مصاحبه

  • محمد صادق علیزاده
    ۱۳۹۲/۰۲/۳ ۱۱:۱۲

    «نور الدین پسر ایران» و انسانشناسی انقلاب اسلامی

    زندگی این قبیل آدم‌ها، نمونه عینی و بیرونیِ جورِ دیگری از بودن است. قصد قضاوت ارزشی خوب و بد را ندارم. ترسیم این مختصات جور دیگری از بودن به نظرم زمین بازی دیگری تعریف می‌کند که خارج از این دوآلیته سنت و مدرنیته است.