مصاحبه

  • ردیابی وضع تفکر در شعر معاصر
    ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۲:۵۱

    یوسفعلی میرشکاک با «نیست‌انگاری و شعر معاصر» آمد

    این کتاب نه شعر است و نه طنز و نه گزیده و نه شرح بر مجموعه شعر بزرگ‌شاعری از این مرز و بوم. بلکه نگاهی تأویلی است به اشعار نیما، اخوان، شاملو و فروغ؛ و در رثای خرد برتر و ظهور نیست‌انگاری.