مصاحبه

 • اولین نشست از مجموعه نشست های بررسی جریان های سلفی تکفیری
  ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۱۶:۰۹

  نشست «جامعه شناسی داعش» برگزار می گردد

  باگذشت بیش از یک دهه از ظهور و بروز جهانی جریان های سلفی تکفیری نگاه ایرانی به این جریان ها غالبا از سطح نگاههای سیاسی امنیتی فراتر نرفته و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بین المللی ظهور این جریانات و تاثیرات آن ها مورد بررسی قرار نگرفته است. در همین راستا اولین جلسه […]

 • دکتر حسین کچویان
  ۱۳۹۳/۰۵/۷ ۱۴:۱۶

  روز قدس نشان داد تنها نیروی بسیج کننده جهانی، انقلاب اسلامیست

  قیاس روز قدس به طور کلی به ویژه قدس امسال با روزهایی که جهان قدیم یا غرب قابلیت برپایی آن را در گستره جهانی داشته مثل روز کارگر و یا می‌کوشید آن را به روز جهانی بدل سازد، مثل تلاش فمینیست‌ها برای تبدیل روز زن به روز جهانی، از تحولی اساسی در موازنه نیروهای تاریخی حکایت دارد. روز قدس امسال نشان داد که تنها نیرویی که در جهان کنونی قابلیت بسیج نیرو در گستره جهانی را داشته و از این طریق می‌تواند بر روند و ماهیت تحولات آتی تاریخ تأثیر بگذارد انقلاب اسلامی ایران است.

 • تفاوت های جامعه شناختی 9 دی با تجربه دینی دورکهایم
  ۱۳۹۲/۱۰/۸ ۲۰:۰۶

  9 دی از جنس حضور/دیدار

  فضای لیبرالی حاکم بر علوم اجتماعی اساساً تجربه­های حضور/دیدار از این جنس را از طریق پیوند دادن آن با مفاهیم نارسا و حقیری چون “هیجان”، “احساسات” و امثال اینها مخدوش می­کند. در این نگرش، چنین تجربه­هایی فاقد اصالت قلمداد می­شوند؛ چرا که بیشتر عرصۀ هیجانات و عواطف “نامعقول” هستند. امّا چنان که گفته شد، کلماتی چون هیجان و عواطف که بیشتر ماهیت سطحی و گذرا دارند، در توصیف تجربۀ حضور/دیدار لنگ می­زنند

 • به بهانه بازگشت دکتر کچویان به جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی
  ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ ۱۳:۳۵

  کچویان و مخالف خوان هایش!

  هفته گذشته خبر شرکت مجدد دکتر حسین کچویان عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر گروه سابق جامعه شناسی دانشگاه تهران  در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث دلگرمی اصحاب جبهه فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی شد. کچویان که به واسطه بیماری نزدیک به دو سال از کلاس های درس و محافل رسمی و […]

 • نقد کتاب انقلاب اسلامی و انفتاح تاریخ
  ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۱۵:۰۸

  انقلابات کبیر و ایجاد نیروی تاریخی جدید

  ایراد دیگری که به این کار پژوهشی وارد است این است که نویسنده از ابتدا تعاریف مختار خود را مشخص نکرده است. معلوم نیست انقلاب را چه چیزی تعریف می کنند و چه تعریفی از جنبش اجتماعی دارند. این ایراد در برخی جاها خود را نشان می دهد. به عنوان مثال، آیا می توان حرکتهایی مانند جنبش مردم بحرین را که به انتقال قدرت منجر نشده است انقلاب نامید؟ آیا در مورد لیبی که نقش نیروی خارجی در آن برجسته است، ذکر عنوان انقلاب درست است؟

 • انقلاب اسلامی ایران و معرفت شناسی جدید اسلامی؛
  ۱۳۹۱/۱۲/۳ ۰۹:۰۹

  نگاهی دوباره به آخرین کتاب دکتر کچویان

  گرایش به یک سر طیف، که قائل به یک عقل کلی و عام انسانی و خودبیناد است و بیش از همه در تفکر مدرن نمایان است، انسان را به بی نیازی به خداوند و تجلیات او می کشاند. این عقل، با ظهور جریان های پست مدرن، به چالش کشیده شده است. اما از سوی دیگر، اعتقاد به تکثری که در دورۀ پست مدرن ایجاد شده، انسان را گرفتار و حیران در تکثری از داده های تاریخی می کند. انسان در چنین وضعیتی در تکثر، گُم می شود.