مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ ۰۸:۴۹

    انقلاب صدرایی یا انقلاب فقهی؟

    مطلب اصلی اینجاست که فقهی که منجر به چنین انقلابی می‌گردد، به طور قطع متأثر و متأخر از فلسفه‌ای است که بتواند آن را پشتیبانی نماید. آیا اگر امام (ره) صرفاً فقیهی بود که در مبانی فلسفی فقه خود از عمق کافی برخوردار نبود، می‌توانست ادعای توانایی اسلام برای اداره حکومت اسلامی در عصر حاضر بنماید؟ آیا در نظر او فقه قابلیت گسترش تا حدی را داشت که با قاطعیت از جامعیت فقه اسلامی برای اداره زندگی انسان «از گهواره تا گور» سخن بگوید؟ و آیا فقه او توان مقابله با تمدن جدید و پرمدعای غرب را می‌یافت؟