مصاحبه

  • مردم نگاری دانشجویی راهپیمایی 22 بهمن(2)
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ ۱۳:۳۹

    حکایت غرفه ی ما در روز انقلاب

    مادر از من پرسید این جا که پنگول و خاله سارا برنامه دارند کجاست این پسر ما رو کشت. گفتم روبرویتان اون دست خیابان آزادی بود اما قبل از سخنرانی برنامه­ها تمام شده. پسر بچه به مادرش گفت دیدی دیر اومدیم همه چی تموم شده!! این درست وقتی بود که رئیس جمهور تازه سخنرانیش رو شروع کرده بود.