مصاحبه

  • پرونده پنجمین جشنواره فیلم مردمی عمار
    ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۴:۱۵

    نبرد اقتصادها در ایران؛ نقد و بررسی مستند پیشگامان یاری خدا و رسول

    اشاره: اداره جامعه بر اساس قوانین اسلام مطالبه ای مردمی است که در تاریخ معاصر جهان اسلام حداقل یک قرن سابقه دارد. اقتصاد اسلامی زیرمجموعه ای از یک نظام اجتماعی بزرگ تر و بانکداری اسلامی زیرمجموعه ای از نظام اقتصاد اسلامی است. تله فیلم پیشگامان یاری خدا و رسول نقد بانکداری موجود در ایران و طرح یکی از بدیل های آن یعنی صندوق های قرض الحسنه را موضوع خود قرار داده است. بنابراین ساختار فیلم بدین قرار است: 1) طرح مشکلات و مسائل بانکداری موجود، 2) ارائه یک نمونه موفق از صندق های قرض الحسنه (در شهرستان کاشمر) و 3) نتیجه گیری و ارائه راه حل.