مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۱۶:۱۴

    رويارويي دولت با شوراي عالي فضاي مجازي

    تغيير مهمي که در فضاي اينترنت رخ داده است، همان چيزي است که امروز، نسل سوم و چهارم و تکنولوژي ابري سمبل آن شده‌اند: بالا رفتن بي‌سابقه توان تحرک کاربر هم در فضاي اينترنت و هم فضاي فيزيکي، ويژگي موج جديد تکنولوژي اينترنت است. کاربر مي‌توان بدون قطع ارتباط از محدوده آنتن‌ها عبور کرده و کيفيت ارتباط اينترنتي خود را با سرعت بالا حفظ کند. با اين کار او مي‌تواند با استفاده از يک سخت‌افزار سبک و با اتکاء به سخت‌افزار ابري به اشتراک گذاشته شده، حجم عظيمي از توانمندي را با خود جابه‌جا کند. اين، يک کاربر تمام وقت و توانمند رايانه با قابليت‌هاي تقريباً نامحدود است.