مصاحبه

  • یادداشتی از «منوچهر آشتیانی»؛
    ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۶:۱۱

    پیش‌درآمدی بر کانت‌شناسی در ایران

    آیا من با دید ایرانی خود کانت را می‌شناسم؟ یعنی صرف‌نظر از نظاره‌ی معمولی یک انسان روزمره‌ی ایرانی، من با دیدگاه فلسفی فارابی و سینوی و صدرایی کانت را می‌شناسم؟ منِ ایرانی فاقد یک چنین دیدگاهی نیستم و تاکنون هم هم‌وطن ایرانی‌ای را نمی‌شناسم که با یک چنین دیدگاهی کانت را شناخته باشد.