مصاحبه

 • دموکراسی در امریکا چقدر واقعی است؟
  ۱۳۹۲/۰۷/۳ ۱۸:۱۴

  “جری مندرینگ” و دموکراسی در آمریکا

  دموکراسی در این کشور براساس گفته بسیاری از اندیشمندان حوزه سیاست هدایت شده می باشد و در اکثر موارد توده مردم آمریکا در حوزه های بسیار محدودی حق انتخاب و تعیین نمایندگان خود را دارند.
  همانطور که سی رایت میلز در کتاب نخبگان قدرت(کتابی در مورد ساختار جامعه آمریکا ) اشاره می نماید در این کشور عده محدودی از قدرت تصمیم گیری و تغییر امور در مسائل سیاسی این کشور برخوردار می باشند و اکثریت مردم تنها به عنوان توده مورد توجه قرار می گیرند

 • ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۲:۵۰

  کنترل جمعیت و «جنگ علیه خانواده»

  به اصطلاح «کارشناسانی» مانند کالدرن، کم ترین اطلاعاتی درباره ی روند جمعیت جهانی ندارند. آن ها فقط از مفهوم عوام پسند بحران استفاده کرده اند تا دستور کار لیبرالیستی و مدافع روابط آزاد جنسی خود را اجرا کنند.ب ه این ترتیب است که کتاب های درسی، دانش اموزان را در «تنگناهای» اخلاقی قرار می دهند و از آن ها می خواهند برای زمین «بیش از اندازه پر جمعیت» چاره ای بیندیشند.