مصاحبه

  • آیا به تبعات فرهنگی، اجتماعی و امنیت غذایی تعطیلی کشاورزی توجه شده است؟
    ۱۳۹۳/۰۸/۴ ۱۶:۳۹

    کشاورزی هراسی به بهانه بحران آب

    در این نشست توسط برخی از مدعوین به صراحت سیاست های اصلی نظام در حوزه تامین امنیت غذایی در محصولات مصرفی اساسی چون برنج و گوشت و… زیر سوال برده می شود! آیا امنیت غذایی کشوری که درگیر مخاطرات تاریخی و سیاسی بین المللی بوده و هست و علاوه بر نفت و کالاهای ضروری مثل قطعات هواپیما حتی در صنایع دارویی و داروهای خاص مورد تحریم ظالمانه قرار می گیرد نباید به عنوان یک فاکتور اصلی در حل مساله آب مورد توجه قرار گیرد؟