مصاحبه

  • نقد ایدۀ ترقی: اشاره به یک معضلۀ منطقی
    ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ۱۳:۲۳

    عامل درک ناقص اندیشه های غربی، اشتراک لفظی کلمه «علم» بوده است.

    سکۀ نظریۀ یا اندیشۀ ترقی، بارها از بدو تولد تا تکاملش، در غرب و جوامع غیر غربی، از رونق افتاده است؛ فارغ از جنگ‌های جهانی و سرخوردگی اروپا از صنعتی‌شدن سریع که بهترین نمونۀ نقدهای آن، در فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی و نظریات انتقادی دیده می‌شود، دلایل متعدد اجتماعی-سیاسی که مهمترین نمود آن‌ها، ناکامی برنامه‌‌های توسعه که بر مَرکب نظریه‌های کلاسیک و مابعد کلاسیک توسعه سوار بوده‌اند و از دهۀ ۱۹۶۰ در دستور کار کشورهای جهان‌سوم، قرار گرفتند، سبب این افول و بی‌توجهی شده‌ است.