مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۵:۲۴

  محمد رضا جوادی یگانه

  نام و نام خانوادگی: محمد رضا جوادی یگانه
  تخصص: جامعه شناسی تاریخی ، جامعه شناسی ادبیات
  محل کار: استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
  تحصیلات: دکترای جامعه شناسی
  سوابق کاری: تدریس در دانشگاه های تهران، علامه، پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی، معاونت اداری مالی دانشکده علوم اجتماعی
  پست الکترونیک: myeganeh@ut.ac.ir
  آدرس سایت شخصی: http://www.mrjavadi.com