مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ۱۸:۲۱

  مدیریت تصاویر رهبری

  اگر اجمالاً این ارزیابی «ژان بودریار» را بپذیریم که در عصر سیطره «فرا واقعیت»، «تصاویر»، اهمیت و جایگاهی به مراتب فراتر از «واقعیت» پیدا کرده‌اند، و به عبارت دیگر «تصاویر، واقعی‌تر از واقعیت شده اند»، می توان نتیجه گرفت که امروزه نحوه‌ی «بازنمایی» هر پدیده‌ی اجتماعی در هنرها و رسانه های عمومی، اهمیتی فراتر از «واقعیت» آن پدیده، در شکل دهی به قضاوت افکار عمومی نسبت به آن پیدا کرده است.

 • در گفتگوی تلویزیونی رحمانی، شهرستانی، مهدی پور و مدرسی مطرح شد:
  ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۱:۲۵

  ورود دو قطبی های سیاسی مهمترین آفت مناظره های علمی +فیلم

  رحمانی: فضای رسانه ای ما فضای نخبه محورِ از بالا می باشد/ شهرستانی: دولت ها همیشه سعی کرده اند جریان تفکر را به نفع خودشان سامان دهی کنند/ مهدی پور: مسئله ی خط قرمزها، اصلی ترین مسئله در حوزه ی فکر و اندیشه نیست/ مدرسی: تمامی رسانه ها می خواهند آرایش موجود در عرصه ی سیاست را بر آرایش جریان های فکری تطبیق بدهند

 • گفتاری از دکتر مصطفی مهرآیین
  ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ ۱۷:۲۶

  تاریخ فرهنگی و لزوم بررسی صورت‌ بندي زباني و نمادین جنگ/دفاع مقدس

  من به جاي اين كه اين جنگ را از منظر منازعه نيروها تحليل بكنم و بگويم امام خمینی اينجا و صدام اينجا است، در عوض مي‌گويم در دوران جنگ چه صورت‌بندي هاي زباني شكل گرفت؟ چه شعارها، چه صورت‌بندي هاي سينمايي، چه تئاتر، چه ادبيات، چه فلسفه، چه انديشه‌اي خلق شد؟ اگر من جنگ را اين گونه بنويسم، از منظر مفاهيمي كه جنگ طرح كرد، از منظر گزاره‌ها و عبارت هايي كه جنگ طرح كرد، اين تاريخ فرهنگيِ جنگ مي‌شود. يعني جنگ را در زبان جنگ جستجو كنم.