مصاحبه

  • علیرضا خمسه*
    ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۱۷:۴۲

    در آپارتمان مان كتابخانه راه انداخته‌ام!

    مثلادر اتاق مديريت آپارتمان مان كتابخانه اي را برپا كردم تا هركس كه مي خواهد كتابي را بردارد و بخواند و بعد هم سر جايش بگذارد تا ديگران هم از آن استفاده كنند. ولي راستش بعضي ها كتاب را بردند.