مصاحبه

  • چالش های دولت نهم در گفتگو با دکتر سعید زیباکلام
    ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۹:۰۵

    “حلقه نخبگان مدیریتی” یا “شبکه مفسد قدرت- ثروت”؟

    دکتر سعید زیبا کلام رویارویی انتخاباتی در تیر ماه 84 را تقابل جریان عدالتخواهی با فساد سازمان یافته انباشته ای می داند که شبکه ای مستحکم در کشور داشته و مشاهیر فراوانی را به همراه دارد . ایشان برافراشتن پرچم شعائر انقلابی توسط دوبت نهم و عزم آنها را برای تغیر بنیادی در حلقه مدیریتی کشور را می ستاید ولی نگران کارشکنی های جبهه مقابل و نهایتا دلسرد شدن مردم از کفتمان عدالت است