مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۱۱:۳۹

    آموزش و پرورش و مسئله هایش

    فرایند تعلیم وتربیت در نظام آموزشی کشور دچار اعوجاجات و کجی های بسیاری است. تربیت شدگان چنین نظامی به واقع انسان هایی هستند که عموماً:1) از آزادی و استقلال خویش می ترسند 2) مهارت کافی برای گفت و گوی منتقدانه با جهان پیرامون خود ندارند. 3) صرفاً به انبانی از محفوظات فراموش شدنی تبدیل گشته اند. 4) مهارت زندگی کردن را نیاموخته اند. 5) تفکر استدلالی و خرد انتقادی شان رشد نیافته است. 6) قوه ی خیال و حس زیبایی شناختی شان چندان شکل نگرفته است.