مصاحبه

  • مسئله ي بحران جمعيت در ايران(1)
    ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۱۵:۰۴

    شاخص هاي«توسعه يافتگي»؛علت های کاهش جمعیت که دیده نمي شود

    نکته‌ای که در بسیاری از تحلیل‌ها از آن غفلت می‌شود و عامل اصلی پیدایی چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه است و گره از این مسئله می‌گشاید، دقیقاً همان چیزی است که کارشناسان و مسئولان از آن به عنوان یک شاخص مثبت یاد کرده و دستیابی به آن را وجهه‌ی همت خود و هدف برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار می‌دهند و آن همانا «توسعه‌یافتگی» است که از طریق شاخص توسعه‌ی انسانی یا HDI اندازه‌گیری می‌شود.