مصاحبه

  • از سری دانشجوی ستاره دار:
    ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۰۸:۲۵

    اخلاق آکادمیک اساتید ما….

    وقتی گفتم چرا در خصوص مسائل مختلف ده تا پایان نامه مشابه هم کار میشود اشباع نمی شوند ولی وقتی راجع به این موضوع دوتا کار انجام میشود اشباع میشود؟ حضرت استاد فرموند برای این موضوع دوتا هم اضافی بود……