مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۵:۰۹

    معرفی رشته مددکاری اجتماعی

    گر بخواهیم این رشته را به طور خلاصه معرفی کنیم، باید بگوییم که هدف رشته مددکاری این است که به افراد نیازمند به خدمات اجتماعی کمک کند تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند و سپس راه حل آن را پیدا کنند.