مصاحبه

  • الزامات مشارکت شهروندان در مدیریت شهری:
    ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۵:۲۳

    مشکلات شهری ما بر یک بستر تاریخی شکل گرفته اند/ شهر های مدرن در ایران ناقص الخلقه به دنیا آمدند

    نهاد شهروندی در ایران ضعیف است و تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ما هنوز به معنای واقعی شهر نیستند. نهادها و موسسات شهری در آن‌ها شکل نگرفته و مردم با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی آشنا نیستند. به هر حال تهران امروز نه شهری صنعتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود و نه این‌که شهری غربی است و نه این‌که می‌توان آن را شهری اسلامی یا شهری ایرانی دانست.