مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ۰۹:۵۳

  نگاهی نو به مفاهیم توسعه

  تلاش برای مهار فقر عملا حوزه گسترده ای را برای مداخله گشود که برخی از محققان آن را حوزه اجتماعی خواندند. فقر” سلامتی ” آموزش ” بهداشت” بیکاری ” و غیره به مسایل اجتماعی تبدیل شدند مسایلی که رویارویی با آنها مستلزم دانش علمی مفصلی درباره جامعه و جمعیت آن ” برنامه ریزی اجتماعی گسترده ” و دخالت وسیعی در زندگی روزمره بود. پیدایش حوزه اجتماعی باعث شد که فرایند تصاعدی اجتماعی شدن مردم و تحمیل هنجارهای مسلط به آنها و نیز جذب آنها در دستگاه تولید سرمایه داری میسر گردد.

 • بخش دوم مصاحبه با دکتر غلامرضا لطیفی
  ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۰

  تمرکز گرایی و بخشی نگری مهمترین مشکلات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود

  یکی دیگر از عوامل شکست طرح ها این بوده که یک سری الگوهایی خشک و تقلیدی در برنامه ریزی وارد می شد وکپی برداری صرف می شد، بدون اینکه با امکانات کشور سنجیده شود. برنامه بودجه در سابق دارای یک نظام متمرکز و بخشی نگر بود.

 • گفتگو با دکتر لطیفی درباره سفرهای استانی و نقش آن در برنامه ریزی(1)
  ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۱۳:۵۱

  سفرهای استانی به مشارکت مردم در برنامه ریزی کمک کرده است

  بعضاً در برنامه ریزان این توهم وجود دارد که از دیگران بیشتر می دانند و این آغاز ضربه پذیرهای برنامه ریزی ماست. در حالیکه یک سری مسائل را نمی توان در هیچ کتاب تخصصی پیدا کرد واین برآیند باید از دل مردم بوجود بیاد.برنامه ریزی مناسب سه ضلع دارد«مردم، دولت و برنامه ریزان» وبرای موفقیت برنامه ریزان باید این سه بخش باهم تعامل تنگاتنگی داشته باشند.

 • مقایسه تطبیقی رویکرد فوکویی و هابرماسی در برنامه ریزی

  معرفی کتاب «سایه های قدرت»

  نگارنده این کتاب تصمیم سازی در برنامه ریزی برای کاربری زمین را با توجه به نظریه هابرماس درباره کنش ارتباطی و ایده های فوکو درباره ی قدرت را مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده کتاب بر ای این باور است که برنامه ریزی ها در رسیدن به اهدافشان مایوس کننده بوده‏اند و علت آن را […]