مصاحبه

  • نقدی بر برنامه های معارفی تلویزیون در ماه رمضان
    ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۸:۳۴

    خطای تلویزیون در «ارتباط با مخاطب»

    برخی برنامه های دینی که نگاه ژرف و محبوبی از جلوه های اجتماعی دین ارائه می کنند و با اقبال مخاطب روبرو بوده اند همچون «آینه خانه» در ماه رمضان تعطیل می شوند و برخی برنامه های دیگر مانند «این شب ها» در ماه رمضان به طور نامنظم پخش می شوند؛ این رفتار صدا وسیما نشان می دهد كه تلویزیون، نگاه دقیقی به عنصر وفاداری مخاطب به برنامه های معارفی اش ندارد.