مصاحبه

  • کچویان در مقام فیلسوف اجتماعی
    ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۶:۴۵

    دفاع از نظریه مرگ جامعه شناسی کچویان

    لاکاتوش برای هر برنامه ی پژوهشی، یک وضعیت رو به زوال در نظر می گیرد. این وضعیت وقتی به وجود می آید که آن علم نتواند به سوالات به خوبی پاسخ دهد یا اصلا سوال جدیدی ایجاد نکند و در کل در یک وضعیت ایستا و راکد بماند…این وضعیتی است که در آن دانشمندان آن علم، کم کم از فرضیات کلی پذیرفته شده ی آن علم دست بر می دارند و حملات خود را به آن فرضیات آغاز می کنند ودقیقا در این جا است که دانشمندان می توانند در مقام فیلسوف قرار گیرند …