مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ ۱۷:۵۴

    امکان و چگونگى علم دینى(3)

    مصاحبه دکتر گلشنی (رئیس پژوهشکده علوم انسانى‏و مطالعات فرهنگى) و دکتر خسرو باقری (استاد دانشگاه تهران ) با فصلنامه حوزه و دانشگاه در باب علم دینی