مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۱/۵ ۱۳:۲۴

    دوره «تمهید» در بسیج علوم اجتماعی تهران برگزار می شود

    با کمی تامل در میابیم که همه این پرسش‌ها اشکال گوناگون صورت مساله واحدی هستند: مساله نسبت ما و غرب مدرن؛ ما با طرح این پرسش هزاران مساله خرد و کلان را در ده‌ها ساحت و حوزه موضوعی در یک پرسش کلان و بنیادی خلاصه کرده‌ایم. این اتفاق به وجهی خوشایند است: ما به جای هزار پرسش به یک پرسش رسیده‌ایم و بدین ترتیب قطعا کار ما آسان‌تر شده است. اما اندک تامل در ابعاد و اعماق این پرسش این نتیجه را در پی دارد که به وجهی مساله صورتی دشوارتر یافته است.اما به هر روی گریزی از این دشواری نیست.