مصاحبه

  • نقد و بررسی کتاب حاج صادق آهنگران برگزار می شود
    ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ ۱۶:۳۸

    مردم شناسی آهنگران به مثابه یک رسانه

    میزگرد «مردم شناسی آهنگران به مثابه یک رسانه» با حضور دکتر فیاض و دکتر کوثری روز یکشنبه 14 مهر 1392 ساعت 13-15 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.