مصاحبه

  • در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی برگزار میشود
    ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ۰۷:۵۹

    نشست نقد و بررسی کتاب مبنا و منطق تکوّن جامعه شناسی اسلامی

    این کتاب توسط آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در هشت فصل نگاشته شده که به تعریف و معناپژوهی، ضرورت و هدف‌های تولید، اقلیم و پیشینه معرفتی، ساختار منطقی مباحث، سیاست‌ها و برنامه پیشنهادی برای تولید «جامعه‌شناسی اسلامی» اشاره شده و مصادیقی از نظریه پردازی در این چارچوب با عناوین نظریه انقلاب فطری و نظریه اقتدار قدسی نیز ارائه شده است.