مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ۱۲:۱۹

    کتاب ماه علوم اجتماعی به شماره ۷۰ رسید

    جدیدترین شماره کتاب ماه علوم اجتماعی، ویژه دی‌ماه با محوریت «جایگاه مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی در ایران و جهان» منتشر شد.
    سخن ماه این شماره نوشته‌ای از علی روشنایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «اهمیت شناخت علمی گذشته تاریخی ایران» است. در بخش بعدی ماهنامه با نام «پرونده ماه» نتیجه نشستی درباره جایگاه مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی در ایران و جهان با حضور علی روشنایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و علی‌رضا مرادی، عضو دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدرس جامعه‌شناسی منتشر شده است.