مصاحبه

  • در جلسه بررسی کتاب «بنی هندل» مطرح شد:
    ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ ۱۰:۲۸

    حسا‌م‌مظاهری: در تاکسی می توان نبض جامعه را گرفت

    محسن حسام‌مظاهری نویسنده کتاب «بنی هندل» در نشست نقد این کتاب گفت: متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی کشور، میزان گفتگوها در تاکسی‌ها نیز زیاد و کم می‌شود. در تاکسی می‌توان نبض جامعه را گرفت و وقتی در مدت زمان مشخصی سوار تاکسی می‌شوم و می‌بینم مردم کمتر با هم حرف می‌زنند زنگ خطری احساس می‌کنم.