مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۹/۳ ۱۶:۳۹

    بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن

    فعالیت های اصل چهار چنان پراکنده بود که نتوانست هیچ گونه تعییر در ساختار رو به زوال ایران در 40-1330 به وجود آورد و آموزش های کشاورزی در حالی که مشکلات دیرپای و سنتی کشاورزی ایران همچون روابط مالک و زارع، کمبود دام، و عدم حمایت دولت در سال های کم محصولی و… پابرجا بود، ثمری نداشت.

  • اصل چهار ترومن در ایران

    جمعا تا انتهای سال 1348 بیش از 45% کمک های امریکا به ایران، نظامی و تسلیحاتی بود، تا در صورت لزوم امریکا بتواند از ایران استفاده کند. علاوه بر این همزمان با خرید سلاح، مستشاران نظامی که جهت آموزش پرسنل ارتش و چگونگی استفاده از تجهیزات نظامی به ایران آمده بودند، چنان محدوده قدرت‌شان وسیع شد که به خود اجازه هر نوع دخالتی در امور ایران می دادند.