مصاحبه

  • دکتر شیرین احمدنیا
    ۱۳۹۲/۰۱/۹ ۱۶:۳۲

    بهره‌کشی آکادمیک در روابط استاد و دانشجو

    امروز باز مقاله ای از یکی از دانشجویان سابق نازنینم دریافت کردم مستخرج از پایان نامه ی ارشدش که با بالاترین درجه و ارزیابی موفق به دفاع از آن در دانشکده شده بود و اینک، قصد انتشارش در نشریه ای علمی دارد و متوجه شدم اسم من را بنا به شیوه ی متعارف این نظام […]