مصاحبه

  • چند نکته مهم درباره مدیریت جهادی و تاکید رهبر انقلاب بر پیوند تعهد و تخصص
    ۱۳۹۲/۰۳/۸ ۱۳:۳۱

    علاج تهاجم به ناکارآمدی نظام، اثبات کارآمدی است

    هنگامی که در یک جامعه و نظام حکومتی، دین بر مسند حکومت است، دیگر نمی­توان و نباید از شیوه ­های استدلالی و انتزاعی برای دفاع از ارزشهای دینی بهره گرفت. در این دیدگاه، کارآمدی مبتنی بر عقلانیت و معنویت تنها راه تحقق عینی این ارزشها در جامعه است. در غیر این صورت، این ارزشها تنها در حد شعار باقی مانده و هیچگاه محقق نخواهند شد.