مصاحبه

 • تعامل دین و جامعه شناسی
  ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ۰۵:۱۵

  دینی به نام جامعه شناسی!

  آیا جامعه شناسی یک علم بدون جهتگیری است؟ یا یک مکتب و ایدئولوژی؟
  فراتر از این، آیا مدرنیته یک سری ظواهر و ابزارآلات خنثی است یا یک دین جدید و یک فلسفه و جهان بینی خاص است که تبلور عملی و کاربردی آن، تکنولوژی و فرهنگ غربی می باشد؟
  اینها موضوعات و سوالاتی بود که در دو رویداد در ماه مبارک رمضان در دنیای علوم اجتماعی در ایران، دنبال شد.