مصاحبه

  • تحلیلی بر یک واقعیت:
    ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۰۹:۵۶

    چرا اقتصاد مقاومتی آن چیزی نیست که لیبرال‌ها می‌گویند؟!

    واقعیت این است که از زمان ملی شدن نفت تا هم اکنون، کشور ما درگیر عارضه‌ای فرهنگی شده که آن خام فروشی و آسوده خوابی است؛ این بیماری نه تنها باعث وابستگی اقتصادی به بیگانه و فلج شدن کشور و ضعیف شدن اقتصاد در زمینه تحریم ها شده بلکه فرهنگ کار و زحمت را نیز بین مردم و مسئولان تضعیف کرده است.