مصاحبه

  • کمی به فرهنگ بیندیشیم
    ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۰:۰۵

    درس‌هاي نمايشگاه كتاب براي انتخابات رياست جمهوري

    دوره 26 نمايشگاه كتاب نمونه بارزي است از سبك و سياق مديرت فرهنگي دولتی. كارهاي ويتريني، محافظه‌كاري مفرطي كه جلوي پيشرفت و تحول را مي‌گيرد، بي‌تفاوتي نسبت به مشكلات نشر و به آب و آتش نزدن براي حل مشكلات، توجيه كردن همه كم‌كاري‌ها و از همه مهمتر عدم اقتدار و وجود روحيه راضي نگه‌داشتن همه، برخي از ويژگي‌هاي تيم مديريتي بود كه بعنوان مشتي نمونه خروار در نمايشگاه كتاب تحقق پيدا كرد. و اگر در ساير حوزه‌ها هم دقيق شويم –و حتي اگر دقيق هم نشويم!- مي‌توانيم آن را ببينيم.