مصاحبه

  • مروری بر فعالیتهای دفتر حوزه ودانشگاه
    ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ ۱۸:۳۵

    دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: گروه جامعه شناسی

    گروه جامعه شناسی فعالیت خود را از تابستان 1361 به منظور پژوهش در مسائل کلیدی جامعه شناسی به مفهوم عام آن(مردم شناسی، جمعیت شناسی، انسان شناسی زیستی، جغرافیای انسانی و جامعه شناسی به مفهوم خاص آن) با نظر به مبانی و معارف اسلامی شروع کرد. فعالیت پژوهشی گروه، طبق طرح مصوب، در سه مرحله صورت […]