مصاحبه

  • میثم مهدیار
    ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۱۳:۰۵

    تجربه نگاری را جدی بگیریم!

    هر چه قدر سنت تاریخ نگاری و تاریخ خوانی در اجتماعی قوی تر باشد می توان قدرت و قوت فرهنگی بیشتری را برای آن جامعه متصور بود.