مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۵/۵ ۱۱:۴۸

  حامد حاجی حیدری

  نام و نام خانوادگی: حامد حاجی حیدری
  تخصص: جامعه شناسی
  محل کار: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  تحصیلات: دکتری جامعه شناسی نظری-فرهنگی