مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۱۲:۲۱

    «استوارت هال» جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز مطالعات فرهنگی درگذشت

    استوارت هال، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز برجسته مطالعات فرهنگی و از سردبیران بنیانگذار نیو لفت ریویو، 10 فوریه 2014 در 82سالگی پس از جدال با سرطان درگذشت. هال نخستین فردی بود که واژه «تاچریسم» را بر سر زبان‌ها انداخت و در تمام این سال‌ها کوشید با وجوه تماما مخرب نولیبرالیسم بریتانیایی به‌عنوان هارترین الگوی نولیبرالیسم در سطح عمل و نظر مبارزه کند.

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۴:۵۲

    گونه شناسی نظریات و امواج توسعه

    دیسیپلین توسعه از ابتدای راه یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون به طور مشخص ۵ موج فراگیر را از سر گذرانده است.[۱] این امواج گرچه به ترتیب بیشترین حجم از مقالات، کتب، سمینارها و به طور کلی فضای عمومی جوامع غربی را در دوره­هایی خاص به خود اختصاص داده­اند، در عمل، در کشورهای در حال توسعه به علل مختلفی صرفاً امواج خاصی مورد توجه واقع شده­اند. هم­چنین نهادهای جهانی توسعه مثل بانک جهانی و صندوق پول متناسب با برآمدن امواج توسعه به طور متناسبی تطبیق نیافته­اند و به طور کلی فقط به ترتیب به موج اول، سوم و چهارم روی خوشی نشان داده­اند.