مصاحبه

  • تفریح،تجارت،تفکر
    ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۱۳:۴۱

    کارکردهای تفریحات مدرن در گفتگو با دکتر فکوهی

    تفريح چه نيازهايي را پاسخ مي‌دهد؟ و چه کارکردهايي دارد؟ اگر تفريح نباشد چه مي‌شود؟ مهم‌ترين کارکرد تفريح کمک به بازتوليد زندگي در ابعاد سالم و غير آسيب‌شناختي آن است. به عبارت ديگر اگر گروه‌هاي اجتماعي و يا افراد از تفريح و آنچه به صورت عام به آن سرگرمي گفته مي‌شود محروم شوند، اين امر […]