مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۷:۱۵

    معرفی رشته مطالعات فرهنگی

    مطالعات فرهنگی، مجموعهٔ آثار گوناگونی با جهت‌گیری‌های متفاوت، و معطوف به تحلیل انتقادی اشکال و فرایندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نزدیک به معاصر است.